ดักท์เมท (Ductmate)

หน้าแปลนเส้น ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแล้วรีดเป็นเส้นใช้เป็นหน้าแปลนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อดักท์แบบเหลี่ยม

ความยาว 3 เมตร / เส้น